PAS-Campus

Agenda

De PASProgramma Aanpak Stikstof. -Campus organiseert bijeenkomsten die kennisuitwisseling binnen de PAS faciliteren. Momenteel staan de volgende bijeenkomsten gepland:

  • 14 juni: PAS Monitoring en procesindicatoren
  • 26 juni: Tweejaarstermijn bij vergunningen en meldingen: voor toezichthouders, vergunningverleners, beleidsmedewerkers én juristen

Meer over het aanbod van de PAS-Campus