Wat is de betekenis van de rode kruizen en groene vinkjes in Calculator en in de pdf voor segment 2?

Een groen vinkje geeft een grove indicatie dat er nog ontwikkelingsruimteHet deel van de depositieruimte per Natura 2000-gebied dat binnen de PAS beschikbaar wordt gesteld voor het realiseren van nieuwe of uitbreiding van bestaande (economische) activiteiten die een vergunning nodig hebben. beschikbaar is voor de reeds toegekende aanvragen. Dit geldt dus ook voor uw aanvraag. 
Een rood kruis geeft een grove indicatie dat er zeer waarschijnlijk niet voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is voor uw aanvraag.