Hoe zie ik in een geëxporteerde verschilberekening (pdf) uit AERIUS Calculator wat de hoogste depositie is van situatie 1 of 2?

De pdf van een verschilberekening geeft informatie over de hoogste depositie in de beoogde situatieGewenste situatie na het realiseren van de voorgenomen activiteit. (situatie 2) weer, maar niet voor de uitgangssituatie (situatie 1).

Om de hoogste depositie voor zowel situatie 1 als 2 te achterhalen, zijn er twee mogelijkheden:
- Exporteer twee aparte pdf-bestanden: een pdf met daarin alleen situatie 1 en een pdf met daarin alleen situatie 2. Deze pdf-bestanden tonen de maximale depositie per situatie.
- Importeer de pdf met de verschilberekeningen in de AERIUS CalculatorAERIUS Calculator berekent de emissie van stikstof als gevolg van (economische) activiteiten en de depositie op Natura 2000-gebieden. De resultaten daarvan kunnen onder de PAS worden gebruikt voor het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding. (via de knop ‘Importeren’). Na het opnieuw doorrekenen toont Calculator altijd het maximale effect in situatie 1 ten opzichte van situatie 2.