Is extern salderen mogelijk?

In de Wet natuurbescherming is een verbod opgenomen met betrekking tot extern salderen. Het verbod op extern salderen is beperkt tot projecten en inrichtingen die zijn opgenomen is in de Wet Milieubeheer (artikel 1.1 lid 3).