Digitaal beschikbare materialen

Naast de trainingen zijn een aantal digitale materialen beschikbaar voor het gebruik van AERIUS CalculatorAERIUS Calculator berekent de emissie van stikstof als gevolg van (economische) activiteiten en de depositie op Natura 2000-gebieden. De resultaten daarvan kunnen onder de PAS worden gebruikt voor het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding. :

  • De handleiding geeft u stap voor stap een omschrijving van het praktisch gebruik van AERIUS Calculator
  • De factsheets geven een technisch inhoudelijke beschrijving van de verschillende AERIUS-producten
  • De syllabus AERIUS Calculator geeft een uitgebreide beschrijving bij de achtergronden van het document. Het gaat in op het wettelijk kader, de depositiemodellen in AERIUS, de te maken keuzes met betrekking tot de invoer en het interpreteren van de resultaten. De syllabus is naar verwachting begin juni beschikbaar.
  • De voorbereidingsopdracht AERIUS Calculator laat u kennis maken met AERIUS Calculator en leert u de basisfunctionaliteiten van het instrument. Dient u de voorbereidingsopdracht voorafgaand aan de training te doorlopen, dan staat dit aangegeven bij de training. Ook wanneer u geen training volgt, kan de opdracht nuttig zijn om u op weg te helpen met AERIUS Calculator. De voorbereidingsopdracht is online beschikbaar en als pdf.