Voortgang PAS in uitvoering

Hier is de voortgangsrapportage te downloaden, waarin wordt gerapporteerd wat er is bereikt na 1 jaar PASProgramma Aanpak Stikstof. .

Hieronder zijn verschillende resultaten van het PAS te zien per categorie: uitgegeven vergunningen, meldingen, regionale spreiding en inzicht in verdeling over verschillende sectoren

Over de pagina

Auteur
bij12
plaatsings datum
23/02/2016 - 12:59
laatst bijgewerkt
15/12/2016 - 10:30
Versie
1104
Deel deze pagina