Vergunning aanvragen of vergunningvrij?

Bepalen vergunningplicht[1] Wet natuurbescherming en benodigde depositieruimte

Om te bepalen of een activiteit vergunningplichtig is, of de uitzondering op de vergunningplicht geldt, moet een enkelvoudige berekening in AERIUS Calculator worden uitgevoerd door een initiatiefnemer. Alleen indien vergunningplicht of meldingsplicht aan de orde is wordt vervolgens een tweede berekening uitgevoerd in AERIUS om de hoeveelheid benodigde depositieruimte te bepalen. De procedure voor de beoordeling van een mogelijke vergunningplicht door initiatiefnemers ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

1. Eerst wordt bepaald wat de uitgangssituatie is: een nieuwe activiteit, een uitbreiding van een Wnb (voorheen Nb-wet) vergunde activiteit, een PAS-gemelde activiteit of een (uitbreiding van een) niet Wnb vergunde bestaande situatie.

2. Vervolgens wordt de meldings- of vergunningplicht bepaald op basis van een enkelvoudige berekening in AERIUS Calculator (zie ook het Wegwijs PAS-schema):

  • route A1: In het geval van een wijziging van een niet Wnb vergunde bestaande situatie, wordt de beoogde situatie ingevoerd
  • route A2: In het geval van een wijziging van PAS-Wnb vergunde situatie, geldt er altijd een vergunningplicht. Een enkelvoudige berekening is niet nodig
  • route A3: In het geval van een uitbreiding van een (pré PAS-)Wnb vergunde activiteit, wordt het projecteffect berekend
  • route A4: In het geval van een wijziging van een PAS-gemelde situatie, wordt ook het projecteffect berekend
  • route B: Als er een nieuwe activiteit wordt opgericht, wordt de beoogde situatie ingevoerd
  • route C: In het geval van een niet Wnb vergunde bestaande situatie, wordt het feitelijk gebruik ingevoerd

Afhankelijk van de uitkomsten van de berekening van situatie 1 zijn er drie mogelijkheden:

  • De activiteit is niet vergunning- of meldingsplichtig
  • De activiteit is niet vergunning-, maar wel meldingsplichtig (en valt onder een meldingsplichtige categorie)
  • De activiteit is vergunningplichtig

3. Bepalen benodigde depositieruimte: wanneer er sprake is van een meldings- of vergunningplicht, wordt op basis van een tweede berekening, namelijk een verschilberekening van situatie 1 (uitgangssituatie) en 2 (beoogde situatie), in AERIUS Calculator de benodigde depositieruimte bepaald.[2]

In het geval van een oprichting/nieuwe activiteit is er geen verschilberekening noodzakelijk en betreft de berekening van de beoogde situatie tevens de berekening van de benodigde ontwikkelingsruimte.

Het onderstaande Wegwijzer PAS-schema 'bepalen vergunningplicht en berekening benodigde depositieruimte' wijst in detail de weg in de procedure.

[1] Hieronder wordt ook begrepen de verklaring van geen bedenkingen in het kader van een omgevingsvergunning.

[2] In het geval van een oprichting/nieuwe activiteit is er geen verschilberekening noodzakelijk en betreft de berekening van de beoogde situatie tevens de berekening van de benodigde ontwikkelingsruimte.

 

 Wegwijzer PAS.pdf

Hierna volgt per uitgangssituatie een toelichting.

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

 

Over de pagina

Auteur
martijn.vreekamp
plaatsings datum
03/06/2015 - 11:51
laatst bijgewerkt
17/02/2017 - 17:34
Versie
1191
Deel deze pagina