Vergunning aanvragen

Met inwerkingtreding van de PAS is, in geval de bevoegdheid tot vergunningverlening bij de provincies ligt, er nog maar sprake van één bevoegd gezag in kader van de Wnb (voorheen Nb-wet). De wijze waarop vergunningaanvraag moet worden ingediend is te vinden op de website van het bevoegd gezag.

Let op: stuur altijd de originele exportbestanden naar het bevoegd gezag. 

Bepaling bevoegd gezag

De vergunningaanvraag voor de Wnb dient ingediend te worden bij de provincie waarbinnen de activiteit geheel of grotendeels is gelegen.
De provincie neemt alle andere Natura 2000-gebieden waar de activiteit een toename op veroorzaakt mee in de besluitvorming, dus ook de gebieden buiten haar provincie (wel in overeenstemming met de andere provincies).

Over de pagina

Auteur
bij12
plaatsings datum
25/06/2015 - 15:54
laatst bijgewerkt
17/02/2017 - 16:50
Versie
1179
Deel deze pagina