Trainingen PAS en AERIUS

Wat is de invloed van de PASProgramma Aanpak Stikstof. op uw werkpraktijk? Wat verandert er voor u op het moment dat de PAS in werking treedt? Vragen die met de dag prangender worden, nu de PAS op 1 juli 2015 in werking is getreden.

De PAS-Campus biedt trainingen over de PAS en AERIUS aan, die zijn toegesneden op uw werkpraktijk. Per doelgroep biedt de PAS-Campus een specifieke training die ingaat op de relevante onderdelen uit de PAS. Praktisch werken staat centraal: aan de hand van casussen behandelen we verschillende vraagstukken en tijdens computerpractica gaat u aan de slag met AERIUS. Na het volgen van de training, kunt u direct met de PAS aan de slag.

De PAS-Campus wordt georganiseerd door het PAS-bureau, het kenniscentrum dat onafhankelijk informatie verstrekt over de PAS. Het PAS-bureau werkt in opdracht van de twaalf provincies, de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur & Milieu en Defensie. De aangeboden opleidingen zijn door inhoudelijke experts en professionals van de vijftien PAS-partners ontwikkeld.

De trainingen worden landsdelig gegeven en kunnen tegen een toegankelijke prijs worden aangeboden dankzij financiering vanuit de vijftien PAS-partners.

Trainingsaanbod