donderdag, 6 april, 2017 - 12:52

PAS-Campus voor kennis in de praktijk

Kennis uitwisselen, daar blijkt in de dagelijkse praktijk van de uitvoering van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) behoefte aan te zijn. De PAS-Campus organiseert daarom het komende jaar een aantal bijeenkomsten waarin kennis verdiepen en delen centraal staan. En er staat nog meer op stapel.

Vanaf de inwerkingtreding van het PAS in 2015 heeft de PAS-Campus een groot aantal trainingen georganiseerd om medewerkers van de PAS-partners en andere professionals die met het PAS werken te ondersteunen bij de uitvoering van het programma. Inmiddels is de focus verlegd naar het verder ontwikkelen van kennis en informatie.

Specifieke PAS-vraagstukken

Céline Hoon organiseert de PAS-Campus. Ze legt uit waarom het aanbod van de PAS-Campus is verbreed: “Uit de jaarlijkse evaluaties komt naar voren dat die basiskennis nu goed aanwezig is. Aangegeven wordt dat er op dit moment behoefte is aan het verdiepen van kennis. Het gaat daarbij vooral om specifieke, inhoudelijke kennis over bijvoorbeeld juridische, ecologische of technische vraagstukken. De PAS-Campus speelt daarop in met het organiseren van interactieve kennisbijeenkomsten over specifieke thema’s. Daarnaast willen we digitale modules gaan ontwikkelen om de verdiepende kennis te ontsluiten.”

Interactieve kennisbijeenkomsten

Vorig jaar heeft de PAS-Campus al diverse bijeenkomsten georganiseerd over onder meer de uitvoering van herstelmaatregelen [link naar artikel]. Hoon: “Dit jaar staan onder meer een bijeenkomst voor provincies en waterschappen over projecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) gepland. Ook gaan we aan de slag met handhaving. Twee jaar geleden zijn de eerste PAS-vergunningen verleend. Dit najaar breekt voor provincies en omgevingsdiensten de tijd aan waarin wordt gekeken wat er inmiddels gerealiseerd is. Wat komt erbij kijken om dit voor elkaar te krijgen? De bijeenkomst die we hiervoor gaan organiseren is gericht op het uitdenken van de strategie. Andere thema’s die op de agenda staan, zijn handhaven bij de industrie en PAS-monitoring en procesindicatoren.”

Digitale modules

Met digitale online modules wil de PAS-Campus ervoor zorgen dat de verdiepende kennis voor iedereen toegankelijk is: “Bijvoorbeeld via webinars, e-learning of digitale informatiedossiers”, verduidelijkt Hoon. “We zijn nog aan het kijken wat de meest geschikte vorm is. Daarna pakken we het stapsgewijs op, dus onderwerp voor onderwerp. Belangrijk is ook dat we een goede plek creëren om bijvoorbeeld de uitkomsten van de kennisuitwisselingsbijeenkomsten te borgen. Dat zou goed kunnen in de communities op het online samenwerkingsplatform van de provincies.”

Incompanytrainingen

Omdat er minder behoefte blijkt te zijn aan de reguliere trainingen is het aanbod van de PAS-Campus daarop aangepast. Hoon: “De trainingen die we eerder hebben ontwikkeld, vormen de basis voor de incompanytrainingen die we nu aanbieden. Provincies, gemeenten, omgevingsdiensten en adviesbureaus die nieuwe medewerkers willen trainen of behoefte hebben aan een opfriscursus bieden wij een training op maat aan. Zo zijn we op dit moment bezig met het organiseren van een incompanytraining voor een agrarisch milieukundig adviesbureau.”

Binnenkort is op de website PAS in uitvoering meer informatie te vinden over het verbrede aanbod van de PAS-Campus.