PAS-bureau

PASProgramma Aanpak Stikstof. -bureau

Het PAS-bureau is opgericht door de twaalf provincies en de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu en Defensie. Het bureau is ondergebracht bij BIJ12, de uitvoeringsorganisatie van de provincies in Utrecht. Als onafhankelijk interbestuurlijk bureau adviseert het PAS-bureau de partners bij de uitvoering van de PAS. Het PAS-bureau verleent geen vergunningen, dat doen de provincies en het Rijk. Het PAS-bureau wordt aangestuurd door de Regiegroep Natura 2000/PAS waarin de betrokken ministeries en de provincies vertegenwoordigd zijn.

Ondersteuning provincies en ministeries

Bij het PAS-bureau werkt een  team van ecologen, milieukundigen en juristen. Zij ondersteunen medewerkers bij ministeries en provincies bij het toepassen van de PAS. Het gaat daarbij zowel om praktische adviezen over de uitleg van de regeling als om ondersteuning bij procedures.

Het PAS-bureau signaleert ontwikkelingen rond de PAS, en rapporteert aan de Regiegroep Natura 2000 PAS over de voorgang van de PAS. Daarbij zet het PAS-bureau verschillende communicatiemiddelen in zoals de website PAS in uitvoering en een samenwerkingsplatform voor medewerkers van uitvoerende overheden.

Helpdesk PAS en AERIUS

Het PAS-bureau verzorgt ook de helpdesk PAS en AERIUS. De Helpdesk biedt ondersteuning bij het gebruik van het online rekeninstrument AERIUS en andere vragen over de PAS. Voor de verbetering en doorontwikkeling van AERIUS wordt samengewerkt met gebruikers in gebruikerswerkgroepen.