Ontwikkelingruimte en benutting

Ontwikkingsruimte volledig benut op enkele locaties in negen PAS-gebieden

In 109 van de in totaal 118 PAS-gebieden is nog ontwikkelingsruimte voor vergunningen beschikbaar in alle delen van het gebied. De uitkomsten van de herberekeningen in AERIUS Monitor laten zien dat voor enkele locaties in negen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden tot 1 juli 2018 de ontwikkelingsruimte volledig benut is.
Voor de delen van PAS-gebieden waar de ontwikkelingsruimte volledig is uitgegeven, zullen er in deze helft van de PAS-periode geen vergunningen meer worden verleend voor nieuwe activiteiten. Let op: er kunnen nog wel vergunningen verleend worden voor het feitelijk gebruik. Voor deze vergunningen is namelijk geen ontwikkelingsruimte nodig. Voor prioritaire projecten kunnen ook nog vergunningen worden verleend, omdat hiervoor apart ruimte  is gereserveerd.


PAS-gebieden waarbij lokaal de ontwikkelingsruimte volledig is benut:

  • 2 Duinen en Lage Land Texel*
  • 13 Alde Feanen*
  • 21 Lieftinghsbroek*
  • 38 Rijntakken*
  • 57 Veluwe*
  • 90 Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder
  • 156 Bemelerberg & Schiepersberg
  • 157 Geuldal
  • 160 Savelsbos*

* Voor deze PAS-gebieden is de grenswaarde verlaagd

Over de pagina

Auteur
Sietske
plaatsings datum
17/03/2017 - 16:16
laatst bijgewerkt
20/03/2017 - 17:35
Versie
1235
Deel deze pagina