donderdag, 30 maart, 2017 - 15:33

Nieuwe publieksbrochure PAS

Natuur en economie in balans. Daar streeft het Programma Aanpak Stikstof (PAS) naar. Hoe dat werkt, is te lezen én te zien in een nieuwe publieksbrochure.

De publieksbrochure Programma Aanpak Stikstof maakt deel uit van de monitoringsrapportages van het PAS. De belangrijkste tussenresultaten op basis van de monitoring zijn hierin bij elkaar gebracht. De overzichtelijke plaatjes maken duidelijk hoe het PAS in elkaar zit.

Aan de ene kant versterkt het programma de Natura 2000-gebieden door herstel- en bronmaatregelen. Herstelmaatregelen verminderen de negatieve effecten van de neerslag van stikstof op deze gebieden. Bronmaatregelen pakken het stikstofprobleem aan bij de bron in de landbouwsector.

Aan de andere kant komt door vermindering van stikstofneerslag op de natuur en door de uitvoering van de herstel- en bronmaatregelen ruimte vrij voor economische ontwikkeling. Een vergunning voor een economische activiteit kan worden verkregen mits het binnen de ontwikkelingsruimte past. In de brochure is te zien hoeveel vergunningen en meldingen inmiddels zijn toegekend.

Communicatie

De PAS-brochure is bij uitstek geschikt om te gebruiken bij voorlichtingsactiviteiten, presentaties of om te verspreiden via communicatiekanalen zoals websites en publiekspublicaties.

Download hier de publieksbrochure Programma Aanpak Stikstof om digitaal of geprint te verspreiden.