Instructie AERIUS Calculator

Het uitgangspunt voor een verspreidingsberekening in het kader van het PASProgramma Aanpak Stikstof. is dat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van locatiespecifieke bronkenmerken.

Een goede onderbouwing van de uitgangspunten is derhalve van groot belang.

Er zijn verscheidene online factsheets en een handleiding beschikbaar voor het gebruik van AERIUS CalculatorAERIUS Calculator berekent de emissie van stikstof als gevolg van (economische) activiteiten en de depositie op Natura 2000-gebieden. De resultaten daarvan kunnen onder de PAS worden gebruikt voor het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding. .

Voor een praktische instructie, op basis waarvan onderbouwde keuzes voor de invoergegevens van AERIUS Calculator kunnen worden gemaakt is onderstaande document opgesteld. 

Bijlage(n)

BijlageGrootte
PDF icon Instructie AERIUS Calculator 684.21 KB

Over de pagina

Auteur
bij12
plaatsings datum
04/05/2016 - 15:41
laatst bijgewerkt
17/02/2017 - 17:16
Versie
1189
Deel deze pagina