Inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden

Inschrijving
U kunt zich inschrijven via de links op deze website. Bij inschrijving voor de training gaat u akkoord met de annuleringsvoorwaarden. Door u in te schrijven bevestigt u dat u (indien van toepassing) toestemming heeft van uw leidinggevende om deze training te volgen en dat de kosten hiervan door u of uw werkgever betaald worden.

Bevestiging van inschrijving
U ontvangt per email een bevestiging van uw inschrijving. BIJ12 behoudt zich het recht voor om een inschrijving (in overleg met de deelnemer) te verplaatsen om zo te komen tot een goede verdeling van cursusplaatsen over de verschillende Provincies en Rijksonderdelen.

BIJ12 behoudt zich het recht voor om de inschrijving van een deelnemer te annuleren indien de deelnemer geen deel uitmaakt van de gestelde doelgroep.

Deelname en betaling
Door het inschrijven voor de training verplicht u zich tot het betalen van de deelnemerskosten. De kosten van de training worden in rekening gebracht bij de Provincie of het Rijksonderdeel waar u werkzaam bent. Indien u niet werkzaam bent bij een Provincie of Rijksonderdeel, zal de factuur naar u worden verstuurd. In de prijs zijn koffie, thee en lesmateriaal inbegrepen. Bij trainingen van een hele dag is ook de lunch inbegrepen.

Annulering door deelnemer
Annuleren van deelname kan alleen per e-mail (pascampus@bij12.nl). Bij annulering brengt BIJ12 kosten in rekening:

Indien u tot 14 dagen voor aanvang van de training schriftelijk annuleert, zijn er geen kosten verbonden aan de annulering.

Annuleert u minder dan 14 dagen voor aanvang van de training, dan brengt BIJ12 het gehele bedrag in rekening. Bent u verhinderd, dan kunt u kosteloos een vervanger sturen. U geeft deze wijziging voor aanvang van de training aan BIJ12 door.

Annulering door BIJ12
Bij onvoldoende inschrijvingen kan de training door BIJ12 worden geannuleerd. U ontvangt hierover uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de training bericht. BIJ12 is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de geleden schade. Indien door omstandigheden, bijvoorbeeld door ziekte van de trainer, een training geen doorgang kan vinden, wordt door BIJ12 een nieuwe datum vastgesteld. Alle deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd. Met het wijzigen van de datum is de overeenkomst tussen deelnemer en BIJ12 in feite opgezegd. Deelnemers dienen schriftelijk akkoord te gaan met de nieuwe datum. Degenen die zich niet opnieuw inschrijven voor de training op de nieuwe datum zijn geen annuleringskosten of deelnemerskosten verschuldigd.