Informatie

Op deze pagina's vindt u meer informatie over de PAS, informatie en achtergronden.

De onderstaande documenten zijn of blijven met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (WnbWnb staat voor Wet natuurbescherming.

Hier is de voortgangsrapportage te downloaden, waarin wordt gerapporteerd wat er is bereikt na 1 jaar PASProgramma Aanpak

Meer achtergrondinformatie over vergunningverlening en meldingen onder het PAS, het bepalen van de vergunningplicht, uitleg over het projecteffect

De jaarlijkse monitoringsrapportages PAS bestaan uit een gebiedsrapportage voor elk PAS-gebied, de Landelijke PAS-monitoringsrapportage Natuur, de PAS-Monitoringsrapportage Stikstof en de Integrale monitoringsrapportage over de totale PAS-monitoring.