Informatie

Op deze pagina's vindt u meer informatie over de PASProgramma Aanpak Stikstof. , informatie en achtergronden.

De onderstaande documenten zijn of blijven met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (WnbWnb staat voor Wet natuurbescherming.

Hier is de voortgangsrapportage te downloaden, waarin wordt gerapporteerd wat er is bereikt na 1 jaar PASProgramma Aanpak

Meer achtergrondinformatie over vergunningverlening en meldingen onder het PAS, het bepalen van de vergunningplicht, uitleg over het projecteffect

De jaarlijkse monitoringsrapportages PASProgramma Aanpak Stikstof.