Helpdesk

Voor vragen over vergunningen, meldingen in het kader van de PASProgramma Aanpak Stikstof. en het gebruik van AERIUS kunt u terecht bij het bevoegd gezagHet bestuursorgaan dat de bevoegdheid heeft om op grond van de Nb-wet een vergunning of een verklaring van geen bedenkingen af te geven. . De contactgegevens vindt u hier.

Via onderstaand formulier kunt u uw algemene vraag over de PAS en AERIUS stellen aan de helpdesk. Dit formulier is ook te gebruiken om een foutmelding door te geven over AERIUS. Ook wensen voor de verdere ontwikkeling van AERIUS kunt u via deze weg aan ons doorgeven.

Graag wijzen wij u op de veelgestelde vragen over PAS, de begrippenlijst en de AERIUS handleiding.