Campus-communities

Wat is een Campus-community?

Een “Campus-community” is een netwerkleeromgeving rondom een specifiek werkveld binnen de PASProgramma Aanpak Stikstof. . Een plek waar het uitwisselen van kennis, inzichten en ervaringen centraal staat. De deelnemers aan de community werken samen gericht aan het oplossen van vraagstukken rondom een onderwerp of thema, die zich in de praktijk voordoen.

Een Campus-community bestaat uit een online en offline component: 

  • het online platform biedt een forum waar deelnemers elkaar vragen kunnen stellen en kunnen met elkaar kunnen discussiëren.
  • de offline activiteiten worden georganiseerd rondom actuele onderwerpen. De resultaten van de offline bijeenkomsten worden ook weer online breed gedeeld, zodat het online platform dé verzamelplek wordt van alle ontwikkelde kennis.

Welke communities zijn er?

Vanaf 2016 biedt het PAS-bureau twee communities aan: 

Beide groepen concentreren zich op vragen met betrekking tot de uitvoerende kanten van de PAS en zijn actief op de pleio-groep “PAS in uitvoering”. Deze groep is toegankelijk voor medewerkers bevoegde gezagen die zich bezig houden met de uitvoering van de PAS.

In ontwikkeling

De derde Campus-community is in ontwikkeling:

  • Bestemmingsplannen in de PAS
    De betekenis van de PAS voor bestemmingsplannen is slechts op hoofdlijnen uitgewerkt. Binnen de hoofdlijnen zijn verschillende denkrichtingen over de wijze waarop gemeenten om zouden kunnen gaan met bestemmingsplannen. De voor- en nadelen van deze mogelijkheden zullen in de praktijk van het komende jaar duidelijker worden. Voor het uitwisselen van deze ervaringen over dit onderwerp, wil de PAS-Campus een dedicated community ontwikkelen. Doelgroep zijn RO-medewerkers en juristen van gemeenten, provincies en Rijk. Deze community staat echter nog in de kinderschoenen. Meedenken of meewerken aan het opbouwen hiervan? Mail ons!

Contact

Vragen over één van de communities? Of zie jij een PAS-gerelateerd werkveld waar een Campus-community mogelijk kan bijdragen aan het oplossen van praktijkvraagstukken? Neem contact op via pascampus@bij12.nl en onderzoek samen met ons de mogelijkheden.